Personløfterkurs


Ref. forskrift "Forskrift om utførelse av arbeid, nr. 1357 §10", kreves det: "Kursing, praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, brukeregenskaper, samt vedlikehold og kontroll".

Hvorfor sikkerhetsopplæring?
Målet med sikkerhetsopplæringen kan kort oppsummeres i følgende punkter:
- Sikrere arbeidsplasser, bedre HMS
- Bedre trivsel og trygghet
- Færre skader på gods og utstyr
- Bedre effektivitet og økonomi

Kurskalender personløfterkurs Flexleie 2017

 
 Dato

 Avdeling
 Adresse
  Påmelding
7.3.17
4.4.17
2.5.17
6.6.17
4.7.17
8.8.17
5.9.17
3.10.17
7.11.17
5.12.17
  

Lillestrøm
Rolf Olsensvei 32           

henrik@flexleie.no
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
   
    
 

 

PASSER IKKE TIDSPUNKTET ELLER ØNSKER DU DELTA PÅ KURS ANDRE STEDER?
Dersom ikke datoen passer for deg, eller du har ønske om å delta på kurs som ikke er satt opp, kontakt oss på tlf 55 92 75 10, så setter vi opp et kurs.

Fleksible!
Ved behov for kurs på engelsk, ute hos kunde, på kort varsel eller annet – ta kontakt med nærmeste avdeling så hjelper vi til med det!

Bindene påmelding!
Avbud skal meldes fra 4 dager før kursstart. Ved avmelding senere enn 4 dager før kursstart belastes full kursavgift. Flexleie tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring av kurset.

Totalsum ordre
Kr. 0,-